Η τελευταία Τετάρτη του Απριλίου έχει κηρυχθεί ως Διεθνής Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τον Θόρυβο  από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ακουστικής

Στην Ελλάδα ένας στους πέντε κατοίκους των αστικών κέντρων κατοικεί σε ζώνες με ημερήσιο θόρυβο που ξεπερνά τα ανώτερα επιτρεπτά όρια, ενώ ένας στους τέσσερις κατοικεί σε ζώνες με νυχτερινό θόρυβο που ξεπερνάει τα ανώτερα επιτρεπτά όρια. Συμπερασματικά, το 18% του συνόλου του πληθυσμού κατοικεί σε περιοχές  στις οποίες  ο θόρυβος ξεπερνά το επιτρεπτό  νομοθετημένο όριο του θορύβου την ημέρα και το 26% το επιτρεπόμενο όριο για τη νύχτα.

Οι επιπτώσεις του θορύβου είναι πολλές και ποικίλουν. Ξεκινώντας από έναν απλό εκνευρισμό και καταλήγοντας σε μόνιμες βλάβες, όπως απώλεια ακοής, έλλειψη συγκέντρωσης, ψυχολογικές διαταραχές και καρδιακά προβλήματα.

Ο θόρυβος δεν πλήττει μόνο τις ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού (άτομα της 1ης και 3ης ηλικίας, ανθρώπους σε ανάρρωση, εγκύους γυναίκες), αλλά και τις παραγωγικές ηλικίες. Ειδικά, όσον αφορά στα παιδιά, η έκθεση στον θόρυβο κατά την κρίσιμη σχολική ηλικία επιφέρει βλάβες στη μνήμη και στις εκπαιδευτικές επιδόσεις τους, καθώς αποδείχτηκε ότι οι ηχητικές επιβαρύνσεις, επηρεάζουν τις δεξιότητες που αφορούν την κατανόηση του γραπτού λόγου, την απομνημόνευση και την προσήλωση.

Συμβουλές

  1. Χαμηλώστε την ένταση.  Μην ξεπερνάτε τα επιτρεπτά όριο ακρόασης. Εναπόκειται σε εσάς να προστατεύσετε την ακοή σας, επομένως χαμηλώστε την ένταση
  2. Περιορίστε την έκθεση στο θόρυβο. Η καθημερινή έκθεση σε θόρυβο μπορεί να προκαλέσει μόνιμη απώλεια ακοής εάν η ένταση είναι πολύ υψηλή..
  3. Φορέστε προστατευτικά μέσα κατά την έκθεση σε θορυβώδες περιβάλλον
  4. Ελέγξτε την ακοή σας. Επισκεφθείτε τον ΩΡΛ σας για ένα έλεγχο της ακοής σας

Ας μην ξεχνάμε ότι η ακουστική άνεση συμβάλει σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Πείτε όχι στον θόρυβο και ναι στην ηρεμία και υγεία της ακοής σας!

Share This