Βαρηκοΐα

Βαρηκοΐα είναι η μείωση της ακοής, η οποία οφείλεται σε διάφορες παθήσεις του ωτός.

Μπορεί να είναι μονόπλευρη ή αμφίπλευρη και ανάλογα με το βαθμό διακρίνεται σε ελαφρά, μετρίου βαθμού, μεγάλου βαθμού και βαριάς μορφής βαρηκοΐα. Επίσης μπορεί να είναι συμμετρική ή ασύμμετρη, προοδευτική ή αιφνίδια.

Η πλήρη έκπτωση της ακοής ονομάζεται κώφωση και μπορεί να αφορά το ένα ή και τα δύο αυτιά. Όταν αφορά και τα δυο αυτιά το άτομο θεωρείται κωφό.

Υπάρχουν τέσσερις τύποι βαρηκοΐας:

Νευροαισθητήρια βαρηκοΐα

Βαρηκοΐα αγωγιμότητας

Μικτή βαρηκοΐα

Κεντρική βαρηκοΐα

Nευροαισθητήρια βαρηκοΐα

Η νευροαισθητήρια βαρηκοΐα προκαλείται λόγω βλάβης στο εσωτερικό αυτι. Εμφανίζεται όταν υπάρχει βλάβη είτε στα τριχωτά κύτταρα του κοχλία είτε στο ακουστικό νεύρο που οδηγεί τον ήχο στον εγκέφαλο. Αποτελεί την πιο συχνή μορφή βαρηκοΐας. Συνήθως είναι μόνιμη και εμφανίζεται αμφίπλευρα (και στα δυο αυτιά). Στο μεγαλύτερο ποσοστό, η εφαρμογή ακουστικών βαρηκοΐας αποτελεί το μοναδικό μέσο αποκατάστασης. Ορισμένες αιτίες πρόκλησης της νευροαισθητήριας βαρηκοΐας μπορεί να είναι:

 • Η ηλικία ( πρεσβυακουσία)
 • Η έκθεση σε θόρυβο
 • Γενετικοί παράγοντες
 • Ωτοτοξικά φάρμακα
 • Ακουστικό τραύμα
 • Ιογενείς λοιμώξεις

Ενδείξεις νευροαισθητήριας βαρηκοΐας:

 • Δυσκολία κατανόησης της ομιλίας σε θορυβώδες περιβάλλον
 • Μειωμένη διακριτική ικανότητα
 • Τα φωνήεντα (α, ε ,ο) ακούγονται πιο καθαρά απ ότι τα σύμφωνα(σ, φ, θ)
 • Οι δυνατοί ήχοι ακούγονται χαμηλά, ενώ οι απαλοί σχεδόν καθόλου
 • Ήχοι που ανήκουν στο φάσμα των υψηλών συχνοτήτων, όπως οι γυναικείες και οι παιδικές φωνές ακούγονται θαμπά.

Bαρηκοΐα αγωγιμότητας

Η βαρηκοΐα αγωγιμότητας εμφανίζεται όταν υπάρχει βλάβη κατά την μετάδοση του ήχου στο έξω ή μέσω αυτί. Αυτή η μορφή βαρηκοΐας μπορεί να είναι προσωρινή. Επίσης μπορεί να αντιμετωπιστεί είτε χειρουργικά είτε με την εφαρμογή ακουστικών βαρηκοΐας. Οι ήχοι ακούγονται χαμηλά ανεξαρτήτου συχνότητας κι έντασης. Παράγοντες πρόκλησης βαρηκοΐας αγωγιμότητας μπορεί να είναι:

 • Συσσώρευση κυψελίδας (κεριού) στον ακουστικό πόρο
 • Ωτοσκλήρυνση
 • Διάτρηση τυμπάνου
 • Παρουσία ξένου σώματος στον ακουστικό πόρο
 • Ύπαρξη υγρού στο μέσω ους
 • Χρόνια φλεγμονή του μέσου ωτός

Bαρηκοΐα αγωγιμότητας

Η βαρηκοΐα αγωγιμότητας εμφανίζεται όταν υπάρχει βλάβη κατά την μετάδοση του ήχου στο έξω ή μέσω αυτί. Αυτή η μορφή βαρηκοΐας μπορεί να είναι προσωρινή. Επίσης μπορεί να αντιμετωπιστεί είτε χειρουργικά είτε με την εφαρμογή ακουστικών βαρηκοΐας. Οι ήχοι ακούγονται χαμηλά ανεξαρτήτου συχνότητας κι έντασης. Παράγοντες πρόκλησης βαρηκοΐας αγωγιμότητας μπορεί να είναι:

 • Συσσώρευση κυψελίδας (κεριού) στον ακουστικό πόρο
 • Ωτοσκλήρυνση
 • Διάτρηση τυμπάνου
 • Παρουσία ξένου σώματος στον ακουστικό πόρο
 • Ύπαρξη υγρού στο μέσω ους
 • Χρόνια φλεγμονή του μέσου ωτός

Μικτή βαρηκοΐα

Η μικτή βαρηκοΐα συμβαίνει όταν υπάρχει βλάβη τόσο στο μέσω όσο και στο έσω αυτί. Αποτελεί συνδυασμό νευροαισθητήριας και βαρηκοΐας αγωγιμότητας

Κεντρική βαρηκοΐα

Στην Κεντρική βαρηκοΐα η λειτουργία του αυτιού είναι φυσιολογική αλλά υπάρχει βλάβη στο κέντρο επεξεργασίας του ηχητικού ερεθίσματος στον εγκέφαλο. Μπορεί να προκληθεί από κρανιογκεφαλικές κακώσεις και όγκους.

Στατιστικά Στοιχεία

Σύμφωνα με μελέτες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, στην Ευρώπη περίπου 71 εκατομμύρια ενήλικες ηλικίας 18 έως 80 ετών εμφανίζουν μια μείωση της ακοής μεγαλύτερη της τάξης των 25db. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης τα βαρήκοα άτομα είναι περισσότερα από 55.000.000. Την ίδια στιγμή στα ανεπτυγμένα κράτη, οι άνθρωποι που εμφανίζουν κάποιας μορφής βαρηκοΐα είναι όλο και νεώτερης ηλικίας λόγω της έκθεσής τους σε ιδιαίτερα θορυβώδεις περιβάλλον, των στρεσογόνων συνθηκών διαβίωσης όπως επίσης και συνυπαρχουσών παθήσεων . Σε παγκόσμια κλίμακα τα ποσοστά αυξάνονται δραματικά. Υπολογίζεται ότι το 2025 οι άνθρωποι με μειωμένη ακουστική ικανότητα θα ανέλθουν στα 700 εκατομμύρια.

εκατομμύρια άτομα εμφανίζουν μείωση ακοής μεγαλύτερης των 25db

Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την ακοή σας, μην αισθάνεστε μόνοι. Άλλωστε, οι αριθμοί το αποδεικνύουν. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας:

εκατομμύρια άνθρωποι με μειωμένη ακουστική ικανότητα παγκοσμίως, 34 εκατομμύρια παιδιά.

εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ αναφέρουν ότι έχουν δυσκολία στην ακοή τους, καθιστώντας την βαρηκοΐα μία από τις πλέον διαδεδομένες παθήσεις

χιλιάδες άτομα είναι βαρήκοα στην Ελλάδα

 • 60% της παιδικής βαρηκοΐας οφείλεται σε αιτίες που μπορούν να αποφευχθούν 60% 60%
 • Το 33% των ατόμων άνω των 65 ετών πάσχει από κάποιας μορφής βαρηκοΐα 33% 33%
 • Μόνο το 17% των βαρήκοων ατόμων προβαίνει σε αποκατάσταση της ακοής τους 17% 17%
1.1 δισεκατομμύρια νέοι (ηλικίας 12-35 ετών) διατρέχουν κίνδυνο απώλειας ακοής λόγω έκθεσης σε θόρυβο.

Εκτιμάται ότι σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2050 πάνω από 900 εκατομμύρια άνθρωποι θα εμφανίζουν απώλεια ακοής.

Εξατομικευμένες Υπηρεσίες

Βύρωνος & Κανούτα, Τρίκαλα

Share This