Ο έλεγχος της ακοής παίζει σημαντικό ρόλο στην σωστή ανάπτυξη του λόγου και στις επιδόσεις των παιδιών στο σχολείο.Μία από τις πρώτες ακουστικές δεξιότητες που είναι εύκολο να παρατηρήσετε στο μωρό σας, είναι ο ηχητικός εντοπισμός – η ικανότητα να εντοπίζει την προέλευση του ήχου. Η αφμοτερόπλευρη ακοή μας βοηθά στο να εντοπίσουμε την διεύθυνση του ήχου με εξαιρετική ακρίβεια. Τα παιδιά ξεκινούν την αλληλεπίδραση με τον λόγο από όταν είναι έμβρυα, οπότε και λαμβάνουν τα πρώτα ηχητικά ερεθίσματα και την ολοκληρώνουν κατά την παιδική ηλικία. Ο ρυθμός ανάπτυξης του λόγου δεν είναι πάντα ίδιος σε όλα τα παιδιά όμως, σε περιπτώσεις που για αρκετούς μήνες δεν υπάρχει πρόοδος στην ανάπτυξη του λόγου θα πρέπει οι γονείς να διερευνήσουν περισσότερο την υπάρχουσα κατάσταση. H έγκαιρη διάγνωση και κατόπιν η παρέμβαση, όχι μόνο καθιστά πιο αποτελεσματική την αντιμετώπιση του προβλήματος, αλλά βοηθάει τα παιδιά στην ανάγνωση, τη γραφή, την συνολική τους εικόνα στο σχολείο, αλλά και τις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Η ακοή αποτελεί μια αίσθηση ύψιστης σημασίας για να αναπτυχθεί η ομιλία, ο λόγος, η επικοινωνία και η μάθηση. Όταν, λοιπόν, παρουσιάζεται δυσκολία στην ακουστική ικανότητα, το παιδί δεν επωφελείται επαρκώς από τον ήχο και επηρεάζεται ο λόγος του. Επιπροσθέτως στον τομέα της μάθησης οι επιδόσεις μπορεί να είναι μειωμένες, όπως επίσης οι δυσκολίες που επηρεάζουν την επικοινωνία πιθανώς θα οδηγήσουν σε κοινωνική απομόνωση. Η απλή εκτίμηση ότι το παιδί γυρίζει όταν του μιλάμε δεν επαρκεί , για να είμαστε βέβαιοι πως το παιδί ακούει φυσιολογικά σε όλο το φάσμα των ακουστικών συχνοτήτων και στα δύο αυτιά. Για το λόγο αυτό ο ακοολογικός έλεγχος κρίνεται απαραίτητος σε παιδιά που παρουσιάζουν εμφανείς δυσκολίες. Όσο πιο πρώιμα ξεκινήσει η αντιμετώπιση και η αποκατάσταση της βαρηκοΐας τόσο πιο θεαματικά είναι τα οφέλη για το παιδί. Περισσότερες πληροφορίες για την παιδική βαρηκοΐα μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο https://koukourava.gr/paidiki-varikoia/

Share This