Είναι η απώλεια ακοής άλλο ένα ασυνήθιστο σύμπτωμα του COVID-19;

Είναι η απώλεια ακοής άλλο ένα ασυνήθιστο σύμπτωμα του COVID-19;

Ο COVID-19 έχει συνδεθεί με μια ποικιλία  ασυνήθιστων συμπτωμάτων  και μακροχρόνιων επιπλοκών και τα ζητήματα που σχετίζονται με την ακοή δεν εξαιρούνται από τη λίστα.  Είναι σύνηθες κάποιες αλλαγές στην ακοή να συνοδεύουν οποιαδήποτε ιογενή...