Οι επιπτώσεις που απορρέουν για το βαρήκοο άτομο είναι πολλές και σοβαρές. Πρωτίστως μειώνεται σημαντικά η ποιότητα ζωής του, καθώς προκαλεί μεγάλες  δυσκολίες στην επικοινωνία, στις κοινωνικές και εργασιακές σχέσεις. Αποτέλεσμα τούτου είναι οι επιπτώσεις στην ψυχολογία και  εν γένει την ένταξή του στο κοινωνικό σύνολο .

Ο αποκλεισμός από την επικοινωνία μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή, προκαλώντας αισθήματα μοναξιάς, απομόνωσης και απογοήτευσης, ιδιαίτερα στα ηλικιωμένα άτομα με απώλεια ακοής. Οι αρνητικές ψυχολογικές επιπτώσεις της βαρηκοΐας  μπορεί να περιλαμβάνουν τα συναισθήματα της ντροπής, της αμηχανίας ,της θλίψης, τους άγχους και της καχυποψίας. Το άτομο μπορεί να νιώθει ανασφάλεια και να έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση.  Συχνά εμφανίζονται προβλήματα συγκέντρωσης.  Η μείωση της ακουστικής οξύτητας μπορεί να κάνει το άτομο ευερέθιστο και λιγότερο ανεκτικό απέναντι σε άλλους ανθρώπους.

Δύο στους τρεις αναφέρουν προβλήματα στον εργασιακό τους χώρο. Μελέτες δείχνουν πως  το ποσοστό ανεργίας μεταξύ των ατόμων με προβλήματα ακοής είναι σχεδόν τέσσερις φορές υψηλότερο από το γενικό ποσοστό ανεργίας. Επίσης  η ανεργία μεταξύ των ατόμων με προβλήματα ακοής που αναζητούν εργασία είναι διπλάσια από το γενικό ποσοστό.  Η γενική τάση είναι σαφής: Οι άνθρωποι με προβλήματα ακοής αντιμετωπίζουν πολυάριθμα εμπόδια στην αγορά εργασίας.

Μην επιτρέπετε  στην απώλεια ακοής  να επηρεάσει τη ζωή σας.  Εάν αντιληφθείτε ότι εσείς ή κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο εμφανίζει ενδείξεις βαρηκοΐας , δράστε άμεσα.

Share This