Δύο αυτιά είναι καλύτερα από ένα

Δύο αυτιά είναι καλύτερα από ένα

Σύμφωνα με μελέτες το 50% των ατόμων με μειωμένη ακουστική ικανότητα, εμφανίζει αμφίπλευρη βαρηκοΐα. Η φύση έχει προβλέψει να έχουμε δύο  λειτουργικά αυτιά. Το σύστημα της ακοής λειτουργεί όπως ακριβώς και ο στερεοφωνικός ήχος. Έχετε ακούσει ποτέ μουσική από ένα...